Mediální skupina RHA

Služby

PR SLUŽBY

Ať již potřebujete vytvořit web, eshop, udržovat sociální sítě, PR, inzerci nebo zorganizovat event, všechny tyto aktivity by měly být součástí marketingového plánu. Ten vychází ze střednědobých a dlouhodobých obchodních cílů, kterých potřebujete dosáhnout. A také ze slabých stránek a úskalí, které mohou nastat. Čím jasnější zadání dostaneme, tím lépe pro vás připravíme nejen konkrétní mediální plán, ale i jeho kontinuitu, rozsah či vyznění daného sdělení. Nezapomínejte také na interní komunikaci – bez motivovaných a nabriefovaných expertů se budete v médiích těžko prosazovat.  

 • “navnímání klienta” (přípravná fáze 1 měsíc)
 • komunikační strategie
 • krizová komunikace
 • interní komunikace
 • Public Affairs / B2B aliance
 • Znalost mediálního trhu
 • Znalost edičních (tematických) plánů
 • Nadstandardní kontakty v redakcích, obchodních i v marketingových odděleních vydavatelských domů
 • Organizace tiskových konferencí, neformálních setkání s novináři
 • Distribuce dárků / produktů klienta do redakcí
 • Tvorba poutavých produktových textů vč. znalosti zdravotnické / potravinářské legislativy
 • Tvorba tiskových zpráv
 • Expertní PR – komentář, vyjádření klienta ke společenskému nebo aktuálnímu tématu
 • Bartery – produktové soutěže
 • Cross-Marketingové spolupráce
 • B2B aliance
 • Pořádání Dnů otevřených dveří
 • Pořádní kulturních akcí
 • Pořádání sportovních akcí, Dnů dětí apod.
 • Prezentace klienta v oblasti tuzemského cestovního ruchu
 • Prezentace klienta na veletrzích a výstavách
 • Pivo Bier Ale

ONLINE & MEDIÁLNÍ SLUŽBY

 • Správa výkonnostních online kampaní (Google Ads, Sklik, Bing)
 • Nastavení analytických nástrojů (Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Hotjar a další) 
 • Optimalizace pro internetové vyhledávače (SEO)
 • Analýza klíčových slov
 • Realizace auditů (technický SEO audit, Off-page faktory SEO audit a další)
 • Vytvoření komunikační strategie pro sociální sítě
 • Analýza současné online komunikace a doporučení vhodného řešení 
 • Správa profilů (vytváření příspěvků, community management, reporting)
 • Profesionální správa placených kampaní a analytika – Meta Business Suite (Facebook + Instagram)
 • Tvorba audiovizuálního obsahu
 • Vytvoření komunikační strategie pro vybranou cílovou skupinu
 • Navržení a realizace placené kampaně (TV, rozhlas, print a online) 
 • Realizace outdoorových kampaní (billboardy aj.)
 • Vytváření textových, grafických nebo audiovizuálních podkladů 
 • Komunikace s obchodními zástupci mediálních domů
 • Zpracování a realizace mediálního plánu 
 • Sjednání a zasmluvnění mediálních partnerů a komunikace se zástupci médií 
 • Navržení vhodných možností sponzorství 
 • Vytváření textových, grafických nebo audiovizuálních podkladů 
 • Vytváření reportingu kampaní a monitoringu médií
 • Navržení a realizace obsahové strategie pro vybranou cílovou skupinu
 • Nastavení cílů a doporučení vhodných nástrojů (profily na sociálních sítích, PR články, rozhovory, infografiky, videa, podcasty)
 • Vhodné zapojení našich specialistů: copywriter, grafik, online marketing manager, PR manager, fotograf/kameraman)
 • Je součástí 360° PR komunikace a vhodný pro komunikaci se zákazníky, partnery či médii
 • Analýza realizovaných komunikačních kampaní
 • Školení pro správce sociálních sítí 
 • Školení pro online marketing manažery

Reference