Mediální skupina RHA

Reference

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

V roce 2020 a 2021 jsme realizovali PR kampaň pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zaměřenou na téma 5G sítí. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a operátory jsme veřejnosti představili inovativní 5G projekty a 5G Alianci, která představuje platformu pro podporu mobilních sítí a služeb 5. generace vycházející ze schválené vládní strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“. Z důvodu charakteru a komplexnosti implementace a rozvoje sítí 5G ji tvoří zástupci ze soukromé, veřejné i akademické sféry.

Komunikačně jsme se zaměřili například na představení projektů 5G pro 5 měst, ve kterých se jako první uvedla a testovala mobilní síť páté generace a přiblížení výhod pokrytí 5G napříč několika obory. Dosáhli jsme dle zadání několik desítek mediálních výstupů napříč různými mediatypy (TV, rozhlas, printy a online) prostřednictvím regionálních a celostátních médií.

Na co jsme se tematicky zaměřili?

  • strategická komunikace MPO k tématu aukce operátorů
  • představení technologie 5G a vyvracení obav veřejnosti
  • medializace referenčních projektů napříč obory: bezpečnost ve městech, záchrana lidských životů, průmysl 4.0 nebo univerzitní projekty
  • Česko-bavorská spolupráce na projektu 5G koridor Mnichov
  • medializace 5G projektů partnerských institucí: Technologická agentura České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické v Brně, ČVUT

Představili jsme Česku mobilní síť páté generace (5G)

Naše práce v číslech
2 roky spolupráce
15 tiskových zpráv
20 realizovaných rozhovorů s experty
50 mediálních výstupů